گزارش عملكرد تسهیلاتی بانك تجارت در سال مهار تورم و رشد تولید؛ بانک تجارت حامی بخش های مختلف اقتصاد ایران

به گزارش زیپو کالا، بانک تجارت در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ در جهت عمل به شعار مهار تورم، رشد تولید، حمایت های گسترده و هدفمندی را از بخش های مختلف اقتصاد ایران اسلامی به عمل آورده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مانده ی خالص تسهیلات اعطایی این بانک به بخش های مختلف اقتصادی در انتها شهریور ۱۴۰۲ به بیشتر از ۴، ۵۳۸ هزار میلیاردریال بالغ شده که نشان از تداوم حمایت های گسترده بانک تجارت از بخش های مختلف اقتصادی دارد.
مانده ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت در شش ماهه ابتدایی سالجاری به بخش خدمات ۱، ۵۲۶ هزار میلیاردریال بوده و این شاخص در حوزه بازرگانی به بیشتر از ۱، ۰۵۴ هزار میلیاردریال بالغ شده است.
بانک تجارت بعنوان حامی دیرینه ی صنایع متعدد کشور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مانده ی خالص تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن را به ۱۰۷۶ هزار میلیارد رسانده و همینطور این شاخص آماری بانک تجارت در قسمت صادرات در بازه زمانی مذکور به بیشتر از ۱۰ هزار میلیاردریال رسیده است.
مانده ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت در این بازه زمانی به صنعت ساختمان و مسکن به بیشتر از ۵۷۶ هزار میلیاردریال بالغ شده و این بانک با هدف پشتیبانی از بخش کشاورزی کشور مانده ی خالص تسهیلات اعطایی به این بخش را به بیشتر از ۲۹۴ هزار میلیاردریال رسانده است.
بانک تجارت در قالب کارویژه های حرفه ای خود، پشتیبانی از بخش های مختلف اقتصادی با هدف توسعه پایدار ایران اسلامی را همواره وظیفه ی خود دانسته و مصمم است با توسعه همکاری با سطوح مختلف اقتصاد و صنعت کشور همچون همیشه نقش ماندگاری را از خود برجای گذارد.

منبع: