ارتقای بهره وری و دانش بنیان شدن تنها راه نجات بخش کشاورزی است

به گزارش زیپو کالا، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ارتقای بهره وری و دانش بنیان شدن تنها راه نجات بخش کشاورزی در چالش های موجود است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مغز فناور وزارت جهاد کشاورزی در عرصه دانش بنیان کردن این حوزه فعالیت دارد. اصلاح بذور، تولید بذرهای هیبرید، مطالعات بیوتکنولوژی، مطالعات ژنتیکی گیاهان و… قسمتی از فعالیتی است که سازمان تات برای خروج بخش کشاورزی کشور از وضعیت سنتی به مدرن است. ناپایداری تولید، فقر خاک، شوره زار شدن اراضی کشاورزی، بی آبی و…. تهدیدی است که تضمین امنیت غذایی کشور را در آینده با مخاطره مواجه خواهدنمود. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بدنبال تزریق مطالعات در میان بهره برداران و کشاورزان است برای اینکه افراد که به انجام روشی عادت کرده اند خیلی مشکل با وضعیت جدید کنار خواهند آمد و در ابتدا آنرا نمی پذیرند.
حرکت به سمت تولید آفت کش های پایه گیاهی در تولید برنج سال قبل اجرائی شد. امسال این امر در حجم بیشتری صورت خواهد گرفت. سازمان تات بنا دارد با اصلاح روش های کشت ضمن کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی راندمان تولید را ارتقا دهد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدمجتبی خیام نکویی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه نظارت ستادی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، برگزاری این جلسات را ابتکاری عملی در تبادل اندیشه بخش کشاورزی عنوان نمود و اضافه کرد: تبادل نظر و اندیشه بصورت رو در رو فاصله بین مدیریت ها را کاهش می دهد و حضور حداکثری نیروهای سازمان و مؤسسات تات در جلسات نظارت ستادی نشان دهنده امید کارکنان به مدیریت مجموعه است.
وی با تأکید بر این که کارهای مؤسسه ثبت و گواهی باید منتج به ارتقای راندمان مستند در بخش کشاورزی شود، اضافه کرد: با توجه به این که در عرصه منابع طبیعی سازمان، نیازمند احصا و کیفی سازی در حوزه نهالستان هستیم، نقش آفرینی مؤسسه ثبت و گواهی در ارتقا و راندمان تولید نهاده حائز اهمیت می باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قابلیت دانش بنیانی شدن بذر و نهال اظهار داشت: این امر می تواند تحول شایان توجهی در عرصه ارتقا و راندمان تولید بذر و نهال به ارمغان آورند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر دو عنصر مهم افق مطلوب و پایداری به عنوان غایت نهایی سازمان عنوان کرد: تجربه نشان میدهد به جهت اینکه بیشترین پایداری را در یک حرکت بزرگ داشته باشیم، باید پروسه کار تعریف شده و بطورکامل شفاف باشد.
وی با عنوان این که هم اکنون تنها دو درصد از بذور کشور وارداتی است، اظهار داشت: ارتقای راندمان و دانش بنیان شدن بخش کشاورزی دو راه نجات بخش کشاورزی در چالش های موجود است.
خیام نکویی قیمت، یارانه و تعرفه بذر را از چالش های موجود در این زمینه اعلام نمود و اظهار داشت: به جهت اینکه در عرصه فناوری بذر طلایه دار باشید باید بر روی چالش های اولویت دار بذر و استفاده از ظرفیتهای تات تمرکز کنید.
وی با اعلان اینکه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یک مجموعه حاکمیتی است، اظهار داشت: این مهم فرصت را برای شما فراهم می آورد تا سازمان ها و مؤسسات متناظر و پیشرفته را در دنیا پیدا کنید و با الگوبرداری و بومی سازی ایده ها حرکتی رو به رشد داشته باشید.
رئیس سازمان تات مهم ترین خاصیت های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را سرعت، دقت، دسترسی سهل و شفافیت عنوان نمود و اظهار داشت: این ۴ خاصیت غالب مؤسسه باید بیش از ۹۸ درصد در بستری الکترونیکی ظهور و بروز کند.
خیام نکویی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای دانشگاه و دانشجویان اظهار داشت: چالش های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در غالب پروپوزال قابل اجرا می باشد و ارزان ترین و بهترین نیرو نیروی دانشجو است. تعامل با دانشگاه می تواند تحولی چشم گیر در دستیابی به فناوری های تولید و ارتقای کیفیت بذر به ارمغان آورد.
وی اظهار داشت: فروشگاه های زنجیره ای باید برای عرضه بذر ایجاد شود و برای این منظور باید نگاه به تولید بذر یک نگاه صنعتی با حمایت بخش خصوصی باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، کرسی های نظریه پردازی، ترویجی و نخبگان را سه سطح مهم در مؤسسات تات عنوان نمود و اضافه کرد: مؤسسات برای ارتقا علاوه بر حفظ اعتبار مستقل موجود، مسؤولان را توجیه کنند و دنبال منابعی پایدار باشند.