برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داد؛ وزارت راه و شهرسازی به دنبال تسهیل در همکاریهای ترانزیتی

به گزارش زیپو کالا، در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده وزارت راه و شهرسازی مکلف است میزان ترانزیت سالانه را افزایش دهد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، براساس ماده ۹۹ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در انتها برنامه فراهم نماید.
ماده ۱۰۰- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاریهای منطقه ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی بعنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است:
الف سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای، سوخت در رابطه با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت
ب بازبینی در مقررات و رویه های موجود حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای در رابطه با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی
ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همینطور هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای
د نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا بگونه ای که امکان عرضه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.
تبصره – ۱ کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت مکلفند وظایف قانونی خویش را به صورت مؤثر و بموقع در چارچوب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور عرضه نمایند.
تبصره – وظایف ترانزیتی از شورایعالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می یابد.

منبع: