به مدت ۴۵ روز؛ صید ماهی حلوا سفید در صیدگاه های خوزستان و بوشهر ممنوع گردید

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان از آغاز ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید از فردا به مدت ۴۵ روز در صیدگاه های خوزستان و بوشهر اطلاع داد.

علی دانش مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: با عنایت به بررسی های انجام شده توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان به منظور کمک به بهسازی ذخایر ماهی حلوا سفید در فصل تخم ریزی این گونه، صدور مجوز صید آن از تاریخ یکشنبه (۱ خرداد ۱۴۰۱) در صیدگاه های استانهای خوزستان و بوشهر ممنوع می باشد.
وی اضافه کرد: هرگونه صید، حمل و جابه جایی این گونه و ادوات صید آن از تاریخ ۱۱ خرداد ماه تا ۲۳ تیر ماه سال جاری ممنوع اعلام می شود؛ همینطور عملیات صید این گونه آبزی با هرگونه ابزار و ادوات صید تخلف محسوب شده و یگان حفاظت منابع آبزیان با متخلفان برخورد می کند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان خاطرنشان کرد: این ممنوعیت به علت آغاز فصل تخم ریزی و پیشگیری از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به این گونه ماهی و حفظ ذخایر آبزیان و تداوم اشتغال پایدار جامعه صیادی اعلام شده است.

منبع: