مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما، از مسافر دریافت می شود

به گزارش زیپو کالا مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام نمود: مالیات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی از مسافر یا خریدار خدمت قابل وصول است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حجت الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری ریلی، جاده ای و دریایی شامل بار و مسافر مطابق جزو ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اطلاع داد.
در این بخشنامه بخش حمل و نقل هوایی بار و مسافر بر مبنای مواد ۲ و ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال گذشته، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.
لذا مطابق قانون مذکور، مالیات و عوارض بخش حمل و نقل هوایی قابل مطالبه از مسافر یا دریافت کننده خدمات خواهد بود؛ بنابراین شرکتهای حمل و نقل هوایی مکلف به دریافت مالیات از مسافر یا صاحب بار هوایی در قلمروی جغرافیایی کشورند.

منبع: