در جشنواره نوآوری برتر ایرانی؛ ذوب آهن اصفهان بعنوان نوآور محصول برتر ایرانی انتخاب گردید

ذوب آهن اصفهان با تولید آرک معدنی TH36 در ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی بعنوان نوآوری برتر ایرانی در سال ۱۴۰۰ برگزیده شد.
به گزارش تجاری خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، در آئین اختتامیه ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی و برمبنای بررسی و ارزیابی های صورت گرفته و کسب امتیازات لازم توسط هیأت داوران، ذوب آهن اصفهان با تولید محصول ” آرک معدنی TH۳۶ ” بعنوان نوآوری برتر ایرانی در سال ۱۴۰۰ برگزیده شد و تندیس و لوح سپاس این جشنواره را دریافت نمود.
در پروسه ارزیابی این جشنواره تعداد ۲۹۲ طرح در چهار زمینه ارائه گردید که تعداد ۳۸ طرح حائزشرایط ایده پردازی و نوآوری شدند. در آئین اختتامیه این جشنواره که در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد، برخی از مدیران و کارشناسان ذوب آهن اصفهان حضور داشتند.