پاسخ همتی به شبهه دشمنان نظام: دنبال برداشته شدن محدودیتهای ارزی هستیم

به گزارش زیپو كالا رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به این شبهه كه ایران دنبال دریافت پول نقد است نه خرید دارو و تجهیزات پزشكی، اظهار داشت: ما به دنبال برداشتن محدودیت های ارزی برای خرید تجهیزات هستیم.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی با اشاره به تحت فشار بودن زندگی اقتصادی مردم در این روزها به دنبال شیوع كرونا به علت فشار تحریم های ظالمانه اظهار داشت: ازاین رو زندگی مردم نیازمند پشتیبانی و تلاش جدی و فوری مسؤلان است.
رئیس كل بانك مركزی در این یادداشت آورده است: بانك مركزی در ادامه رویكرد فعال و پشتیبانی وزارت امورخارجه، تمام توان خویش را برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز كشور از محل منابع متعلق به ایران برای خرید دارو، تجهیزات پزشكی و كمك ها انسان دوستانه بكار بسته است.
همتی در این یادداشت تلاش دولت برای دسترسی به تأمین مالی از راه صندوق بین المللی پول بعنوان حق قانونی ایران را یادآور شده و آورده است: آزادسازی منابع ارزی بانك مركزی ایران كه به ناحق و با اعمال فشار دولت آمریكا مسدود شده در همین راستا تعریف شده است.
به گفته رئیس كل بانك مركزی پیگیری ها هم در مورد آزادسازی منابع ایران در دیگر كشورها و هم دریافت وام از صندوق بین المللی پول ادامه دارد و تابحال روند مثبتی داشته است.
وی در این یادداشت به تبلیغات دشمنان برای وارونه نشان دادن تلاشهای ایران جهت استفاده از حقوق و منابع مسدود خود در جهت تأمین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشكی همینطور یادآور شده است: دشمنان ادعا می كنند كه ایران در كوشش برای دسترسی به پول نقد است نه دارو و تجهیزات پزشكی. ازاین رو باید توضیح بدهم كه تلاش ما صرفاً در جهت برداشتن محدودیت ها برای انتقال منابع ارزی بانك مركزی و تداوم تأمین دارو و تجهیزات برای مقابله با این بیماری عالم گیر است.
وی تاكید كرده است: بانك مركزی تمام تلاش خویش را در جهت گشایش های بیشتر در رفع مشكلات و نیازهای مردم انجام خواهد داد.