معاون وزیر جهاد كشاورزی خبر داد ساماندهی تولیدكنندگان حبوبات، ایجاد۱۰۰ شركت تعاونی تخصصی

زیپو كالا: معاون وزیر جهاد اظهار داشت: تولید كنندگان و بهره برداران حبوبات كشور در چارچوب ۱۰۰ شركت تعاونی تخصصی ساماندهی شدند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، حسین شیرزاد اظهار داشت: با عنایت به دستور وزیر جهاد كشاورزی در خصوص ساماندهی تولید كنندگان و بهره برداران و اهمیت حبوبات در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و در جهت مدیریت زنجیره تامین، تولید، ارزش، عرضه و بازار، از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ این مهم در دستور كار سازمان مركزی تعاون روستایی ایران قرار گرفت.
وی اضافه كرد: بر این اساس كارگروه ملی متشكل از نمایندگان دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد كشاورزی و دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونیها و تشكلهای سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تشكیل شد.
شیرزاد خاطرنشان كرد: این كارگروه با برنامه ریزی و سازماندهی دفاتر تخصصی زیر مجموعه معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با همكاری مدیران استانی تعاون روستایی و زراعت، در ۱۷ استان كشور تعداد ۱۰۰ شركت تعاونی تخصصی را به منظور مدیریت زنجیره تولید ساماندهی كردند.
معاون وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به اینكه هم اكنون در سطح كشور حدود ۵۲۰ هزار تن حبوبات تولید می شود كه ۱۷.۴۹ درصد آن مربوط به كشت آبی و ۸۲.۵۱ درصد دیگر آن كشت دیم می باشد، اظهار داشت: استان لرستان با تولید ۱۰۴ هزار و ۳۵۹ تن رتبه اول كشور را در تولید حبوبات دارا است و به دنبال آن استانهای كرمانشاه با ۳۹ هزار و ۳۶۶ تن و كردستان با ۲۵ هزار و ۳۵۷ تن در رتبه های بعدی قرار دارند.
رئیس هیئت مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی تصریح كرد: از كل میزان تولید حبوبات در سطح كشور، ۳۷.۲ درصد مربوط به محصول نخود، ۴۰.۹ درصد مربوط به محصول لوبیا، ۱۵ درصد مربوط به محصول عدسی و ۶.۹ درصد مربوط به سایر محصولات حبوبات می باشند كه به ترتیب بیشترین تولید حبوبات در استانهای لرستان، فارس، آذربایجان شرقی، زنجان، كرمانشاه، مركزی، اردبیل، كردستان، آذربایجان غربی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد.
شیرزاد اظهار نمود: بر این اساس در استان هایی كه پایه تولید انواع حبوبات در آنها بیشتر از ۱۵ تن بوده است تاسیس، ثبت و ساماندهی شركت های تعاونی در رابطه با حوزه فعالیت تخصصی حبوبات برنامه ریزی شده است.
وی خاطرنشان كرد: بر مبنای برآوردهای انجام شده ۱۷ استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، كهگیلویه و بویر احمد، كرمانشاه، كردستان، گلستان، لرستان، فارس، مركزی، همدان و زنجان واجد این شاخص هستند.
مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در انتها اضافه كرد: از نظر تعداد ساختار و تشكیلات تعاونی هم استان های آذربایجان شرقی با ۲۸ شركت و سپس كرمانشاه و لرستان با ۸ شركت دارای بیشترین تعداد ساماندهی شركت ها و تعاونی حبوبات استان های خراسان شمالی، ایلام و كهگیلویه و بویراحمد با ۱ واحد شركت، دارای كمترین تعداد شركت تعاونی تخصصی حبوبات كاران هستند.