رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد؛ برنامه سازمان بورس برای عرضه اولیه شركت ها

زیپو كالا: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینكه عرضه های اولیه در بازار سهام را با هدف تولید جذابیت تقویت خواهیم كرد، از مدیریت نقدینگی كشور با تولید مشوق های جدید در بازار سرمایه اطلاع داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی با اشاره به اینكه عرضه های اولیه در بازار سهام را با هدف تولید جذابیت تقویت خواهیم كرد، اظهار داشت: علاوه بر حضور پررنگ تر شركت های سودده تلاش می نماییم كه بنگاه هایی در بازار حضور پیدا كنند كه به لحاظ بازدهی برای سهامداران جذابیت داشته باشند.
دبیرشورایعالی بورس با اشاره به اینكه تسریع و تسهیل در عرضه های اولیه بطور قطع نباید منجر به كاهش دقت در پذیرش شركت ها شود، اضافه كرد: تأمین سرمایه ها برای حضور جذاب تر شركت ها و معرفی صحیح آنان، اقدام می كنند؛ شركت هایی كه برای نخستین بار درخواست ورود به بازارسهام دارند، باید دارای جذابیت و سوددهی بالایی باشند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همینطور از مدیریت نقدینگی كشور با تولید مشوق های جدید در بازار سرمایه اطلاع داد و اظهار داشت: این مشوق های جدید باعث ورود نقدینگی های جدید در بورس خواهد شد.
محمدی با اشاره به اینكه تأمین مالی با استفاده از بازار سرمایه برای بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی ارزان تر و جذاب تر است، اضافه كرد: تلاش داریم منابعی كه در بخش های غیرمولد اقتصادی فعال می باشند را با استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق مرابحه، اجاره مالی و سایر ابزارهای مالی اسلامی به سمت تولید و بخش های مولد اقتصاد هدایت نماییم.