برای نخستین بار سرمایه گذاری بخش خصوصی در بالادست نفت مهیا شد

به گزارش زیپو کالا، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در دولت سیزدهم برای نخستین بار اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت داده شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مهدی ابهری دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در آیین مراسم امضای تفاهمنامه مطالعات طرح های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی اظهار داشت: ما در جنگ سیاسی اقتصادی و سیاسی هستیم حرکت رو به جلو جای شد کر گذاری دارد، ما در دنیا منابع خدادادی هیدروکربوری را داریم که شکر آن استفاده درست از آن می شود. وی افزود: استفاده از این منابع تبدیل به ارزش افزوده است. علی الرغم تحریم ها وزارت نفت اقدامات موثری انجام داده است بعنوان مثال فاز ۱۴ پارس جنوبی که تماماً ایرانی است. به قول ابهری ورود سرمایه گذاری به بالا دست در دولت سیزدهم رقم خورد. دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی تصریح کرد: طی مدتی کوتاه انقلابی برای صدور مجوز ها در وزارت نفت صورت گرفت و روند آن تسریع شد. وی افزود: اساسا سرمایه گذاری پتروشیمی ها برای کشور مفید و مثمر ثمر است و با عنایت به شعار سال الزاماتی هم در این حوزه وجود دارد. ابهری ضمن اشاره به قراردادی که امروز منعقد گردید تصریح کرد: با این قراردادها هم بخش خصوصی به یکی از مهم ترین سرمایه گذاری ها ورود پیدا می کند که خود به آن نیاز دارد و هم در روند اقتصادی کشور مثمر ثمر خواهد بود ادامه دارد….