صادرات ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه

به گزارش زیپو کالا، وزیر انرژی ترکیه اظهار داشت: در طول این بیست و هشت سال مجموعاً ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ایران به ترکیه صادر شده که البته همکاری گازی دو کشور افزایش خواهد یافت.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، آلپ ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اظهار داشت: در سه دهه گذشته همکاری ایران و ترکیه در زمینه انرژی مطلوب بوده و درحال برنامه ریزی برای افزایش این همکاری هستیم.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ادامه تصریح کرد: یکی از نمونه های مشخص و بارز همکاریهای ما در حوزه انرژی قرارداد سی ساله گاز است که حالا در سال بیست و هشتم آن قرار داریم.
وی اضافه کرد: در طول این بیست و هشت سال مجموعاً ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ایران به ترکیه صادر گردیده است. ما برای دوران پیش رو به دنبال دریافت گاز بیشتر از ایران و همکاری بیشتر در حوزه انرژی بین دو کشور هستیم.
این مقام دولتی ترکیه تصریح کرد: ایران و ترکیه در قالب توافقی که در آنکارا زمانیکه رئیس جمهور ایران میهمان ما بودند انجام دادیم همکاری گازی دو کشور افزایش خواهد یافت.