آیا واردات ارزان تر بر تولید گران تر ترجیح دارد؟

به گزارش زیپو کالا، عضو انجمن علوم خاک ایران اظهار داشت: با یک حساب ساده، برخی مدیران عنوان می کنند چرا با هزینه بالا محصولی که میتوان با قیمت پایین تر وارد کرد، در داخل کشت شود؛ اما این یک دام است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بخش کشاورزی به شکل مستقیم تأمین کننده امنیت غذایی هر کشوری است. کشورها در بعضی اقلام مانند گندم که کالا استراتژیک به حساب می آید حتی اگر قیمت تمام شده تولید داخل بالاتر از واردات باشد ترجیح به هزینه کرد این هزینه بالا دارند. آیا اگر واردات محصولی استراتژیک ارزان تر از تولید داخل تمام می شود باید وارد کرد؟ کامبیز بازرگان، عضو هیأت مدیره انجمن علوم خاک ایران در این خصوص به مهر اظهار داشت: بعضی از تولیدات داخل در قسمت کشاورزی، تولید ما گران تر از میانگین جهانی است و گرفتار مشکل می شویم. بعنوان مثال، هنگام خرید گندم از کشاورزان، محصول گران تر از مشابه وارداتی است. با یک حساب ساده، مدیر بخش بودجه می گوید برای چه با هزینه بالا ضمن مصرف منابع آب و خاک، مثلا گندم کشت کنیم؛ اما این یک دام است.
وی اضافه کرد: اگر در این دام گرفتار شویم تا چند سال آینده دیگر کشاورز نخواهیم داشت و اراضی هم از بخش کشاورزی خارج شده است.
این عضو انجمن علوم خاک ایران تصریح کرد: اگر روزی کشورها این محصولات را صادر نکنند مشکلات جدی برای کشورهای واردکننده به وجود می آید بخصوص در کالاهای استراتژیک.
وی اظهار داشت: کاری که کشورهای مختلف انجام می دهند اینست که موازنه قیمت تمام شده را با تسهیلات به نفع خود تغییر می دهند.
بازرگان اظهار داشت: بخش کشاورزی در تمام دنیا حتی در آزادترین اقتصادها یارانه می گیرد؛ البته شکل ها مختلف است. ازاین رو با حمایت و سرمایه گذاری دولت و فراهم کردن زیرساخت و تسهیل فعالیت کشاورزی، میتوان قیمت تمام شده محصولات را کاهش و موازنه را به سمت تولید داخل تغییر داد.
این محقق بخش خاک خاطرنشان کرد: امروز که ذرت را با نرخ دلار وارد می نماییم سبب می شود تا ذرت کشاورز داخل، فروش نرفته و روی دست وی باقی بماند.
وی اظهار نمود: در کشور یک میلیون تن ذرت دامی تولید و ۸ تا ۹ میلیون تن ذرت وارد می شود. چگونه می شود که کشتی کشتی ذرت وارد می نماییم و در ادامه ذرت کشاورز داخلی فروش نمی رود. اگر آنجا دلار با قیمت یارانه می پردازیم و در داخل تولید با دلار بازار آزاد صورت می گیرد طبیعی است کشت گران تر تمام شود.
عضو انجمن خاک ایران تصریح کرد: ضروریست در برنامه های چند ساله و برنامه های سالانه این موارد دیده شود. ازاین رو نخست زیرساخت ها فراهم گردد و در ادامه کشاورز را آماده نماییم و به سمت رقابت با همتایان خارجی سوق دهیم.
بازرگان با گلایه به تفاوت نگاه به صنعت و کشاورزی بیان نمود: چطور در مبحث خودرو واردات ممنوع گردید و در حالیکه خودرویی باکیفیت بهتر و قیمت پایین می توانست وارد شود اما در جهت پشتیبانی از صنعت داخل واردات ممنوع گردید. چرا این را در قسمت کشاورزی اعمال نمی نماییم. امروز شاهد می باشیم برنج، شکر و… تولید داخل در موازنه با نوع خارجی گرفتار شکست می شود. با این نگاه کم کم نوبت گندم می رسد.

منبع: