ضرورت یکپارچگی پتروشیمی ها دراجرای راهبرد جهش تولید بامشارکت مردم

به گزارش زیپو کالا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: در راه تحقق شعار سال، تکلیف هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی همکاری و یکپارچگی در اجرای راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نفت، مرتضی شاهمیرزایی در اولین نشست شورای مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: باتوجه به تاکید و فرمان مقام معظم رهبری و نیز رییس جمهوری برای هدف گذاری جهش تولید در ۱۴۰۳، اولویت فعالیت ها و راهبرد صنعت پتروشیمی افزایش ظرفیتهای تولید است.
وی به مدیریت های برنامه ریزی و توسعه، سرمایه گذاری، طرح ها و خصوصاً مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماموریت داد تا برنامه های راهبردی خودرا برای تحقق شعار سال تبیین، عملیاتی و اجرائی کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تکیه بر این که مدیریت تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی امسال در خط مقدم کارهای این صنعت است، اشاره کرد: مدیریت طرح ها با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید برای رفع نیازهای طرح های پتروشیمی در عرصه تامین کالاها با بهره گیری از توان داخلی اهتمام جدی داشته باشند.
شاهمیرزایی، تولید و جهش در صنعت پتروشیمی را امری واجب خواند و اشاره کرد: امسال باید سال بلوغ و متنوع سازی سبد تولید محصولات و کاتالیست های مورد نیاز صنعت باشد و در این راه تکلیف شرکتها و هلدینگ های پتروشیمی همکاری و یکپارچگی در اجرای راهبردهای توسعه است.
وی با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهوری درباره ی استفاده از تجارب و دانش نخبگان و خبرگان و متخصصان کشور، اضافه کرد: باتوجه به تاکید رییس جمهوری برای توسعه دریا محور، باید مدیریت طرح ها و مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم زمان با بوجودآوردن زیرساخت های لازم، روند توسعه اسکله ها و بنادر صادراتی محصولات پتروشیمی را تسریع کنند.
توجه جدی به بازار سازی و بازاریابی محصولات پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: همکاری مؤثری با هلدینگ های پتروشیمی وجود دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت در موارد مختلف هم گرایی مطلوبی را در صنعت پتروشیمی به وجود آورده است.
شاهمیرزایی با اعلان اینکه باید زمینه حضور فعال سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی تسهیل شود، اظهار داشت: مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید ضمن بررسی راهکارهای رفع موانع و چالش های موجود در راه جذب سرمایه گذاری در صنعت، بسته های کوچک و متنوع سرمایه گذاری در این صنعت را برای مشارکت های مردمی تعریف کند.
وی اضافه کرد: رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی در صنعت باید مورد توجه شرکت های پتروشیمی قرار گیرد و به این منظور مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از همه ظرفیتهای خود برای تحقق این هدف بهره گیرند.
معاون وزیر نفت افزود: بازار سازی و بازاریابی محصولات پتروشیمی سیاست و راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و امسال در بخش حاکمیتی باید به بازار سازی و بازاریابی با هدف اعتمادسازی بطور جدی توجه گردد.
شاهمیرزایی به نقش مهم مدیریت صنایع پایین دستی پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش اشاره نمود و اظهار داشت: تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی در واحدهای پایین دستی سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی مطلوبی در کشور می شود.
وی افزود: باید به موضوع تامین خوراک مجتمع ها با هدف جهش تولید در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی توجه ویژه شود و مدیریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام های لازم را با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود معمول کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت و قدرت رسانه با هدف ارتقای فرهنگ سازمانی از دیگر مواردی است که باید به آن توجه گردد و رسانه می تواند کوشش های کارگزاران و تلاشگران مولد را اطلاع رسانی کند.

منبع: