پرداخت سود پول های روسیه به اوکراین از تابستان

زیپو کالا: روزنامه فایننشیال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپایی از تابستان پیش رو روند پرداخت سود پول های ضبط شده روسیه در اروپا به اوکراین را شروع خواهدنمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر به نقل از فایننشیال تایمز، کمیسیون اروپایی می خواهد از تابستان آتی روند تحویل سود حاصل از نگهداری دارایی های ضبط شده روسیه در اروپا به اکراین را شروع کند. مقرر است در اولین اقدام ۳.۲ میلیارد دلار از سود دارایی های ضبط شده روسیه در اروپا به اکراین تحویل داده شود. گفته می شود اتحادیه اروپا به شکل جدی درحال پیش برد این طرح است و در صورتیکه بتواند موافقت اعضای خودرا در این حوزه بگیرد، اولین بخش از دارایی های مذکور تا ماه جولای در اختیار اکراین قرار خواهد گرفت. مقرر است هفته آینده سران کشورهای اروپایی در بروکسل تشکیل جلسه دهند و احتمالا این طرح در نشست مذکور مطرح خواهد شد. غرب از زمان شروع درگیری نظامی روسیه با اکراین تا کنون، ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی روسیه را ضبط کرده ونهاد کلرینگ اروپا ۲۰۵ میلیارد دلار از این دارایی ها را نگهداری می کند و گفته می شود بهره نگهداری از پول طی سال قبل ۴.۴ میلیارد دلار بوده است. بروکسل می خواهد طی سالجاری ۲ تا ۳ میلیارد یورو از سود پول های روسیه را به اکراین بدهد. مقامات اتحادیه اروپا اعتقاد دارند که تا سال ۲۰۲۷ معادل ۲۰ میلیارد یورو سود از محل نگهداری دارایی های روسیه حاصل خواهد شد.

منبع: