صیانت از منابع طبیعی تعطیل پذیر نیست

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام نمود: کار صیانت از منابع طبیعی و جنگلها و مراتع تعطیل پذیر نیست و تمامی نیروهای حفاظتی در اقصی نقاط کشور در تعطیلات نوروزی به گشت می پردازند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، عباسعلی نوبخت، رییس سازمان منابع طبیعی با اعلان اینکه کار صیانت از منابع طبیعی و جنگلها و مراتع تعطیل پذیر نیست و تمامی نیروهای حفاظتی در اقصی نقاط کشور در تعطیلات نوروزی به گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی می پردازند، اظهار داشت: تصرف کنندگان زمین مناسب ترین زمان را برای دست اندازی به اراضی ملی تعطیلات نوروزی می دانند بدین جهت باید با گشت و مراقبت های ویژه و مستمر محیط را برای آنان ناامن ساخته و هرگونه فرصت چنگ اندازی به منابع طبیعی از آنان گرفته شود.
وی در ادامه از مدیران منابع طبیعی استانها خواست در روزهای تعطیلات نوروزی به مأموران حفاظتی و حوزه استحفاظی آنان سرکشی کرده و مایه دلگرمی جنگلبانان در انجام وظیفه باشند.

منبع: