تاثیر منفی اوراق گواهی سپرده بر یکی از بانک ها چیست؟

زیپو کالا: در اطلاعیه یکی از بانکها آمده است، غالب فروش گواهی مذکور از محل تبدیل سپرده های بانک صورت گرفته پس آثار هزینه ای آن بطور قطع بر سود و زیان بانک مؤثر می باشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بانک تجارت در اطلاعیه ای که روز گذشته در سامانه کدال منتشر گردید آورده است، با توجه به این که غالب فروش گواهی مذکور از محل تبدیل سپرده های بانک صورت گرفته پس آثار هزینه ای آن بطور قطع بر سود و زیان بانک مؤثر می باشد لیکن باتوجه به وقوع این رخداد در ماه های پایانی امسال، تأثیر بخش عمده آن در سال آینده رخ خواهد داد. این اطلاعیه، مهر تأییدی است که نشان میدهد فشار بر صورت مالی این بانک انجام شده و سود آن کاسته خواهد شد.

متن کامل این شفاف سازی به شرح زیر است:
به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می رساند پیرو اخبار انتشار یافته در پایگاه خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ % علی الحساب به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره ۲۷۶۱۹۰‏/۰۲ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ مدیریت محترم کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباب انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بمنظور تامین مالی طرح های خاص سودآور، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
۱- سقف انتشار گواهی مذکور برای این بانک مبلغ ۱۸۰، ۰۰۰ میلیاردریال (حدوداً معادل ۵ درصد سپرده های مدت دار) با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد سالانه و همین طور نرخ سود بازخرید پیش از سررسید ۱۲ درصد سالانه تعیین گردید.
۲- با توجه به این که غالب فروش گواهی مذکور از محل تبدیل سپرده های بانک صورت گرفته پس آثار هزینه ای آن بطور قطع بر سود و زیان بانک مؤثر می باشد لیکن باتوجه به وقوع این رخداد در ماه های پایانی امسال، تأثیر بخش عمده آن در سال آینده رخ خواهد داد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

منبع: