نقاط حادثه خیز کاهش یافت

زیپو کالا: مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در همراهی با وزارت راه و شهرسازی، موجب ایمن سازی نقاط حادثه خیز و کاهش آمار تصادف ها در مناطق نفت خیز شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نفت، صنعت نفت همیشه تلاش نموده است همسو با ایفای مسئولیت اجتماعی خود در استانهای نفت خیز خصوصاً بوشهر و خوزستان، مشارکت در طرح های عام المنفعه را دوچندان کند تا افزون بر توسعه و تثبیت صنعت نفت در مناطق نفت خیز، شرایط زندگی جوامع محلی و بومی را بهبود دهد.
یکی از راهکارهای بهبود این شرایط، تسهیل حمل و نقل در جاده هاست که بیشتر جاده هایی با نقاط حادثه خیز هستند که عامل تصادف های منجر به تلفات انسانی می شوند. بدین منظور مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در همراهی با وزارت راه و شهرسازی، کمر به حل این معضل بست که این همکاری و مشارکت موجب ایمن سازی نقاط حادثه خیز و کاهش آمار تصادف ها در مناطق نفت خیز شده است.
شرکت ملی نفت ایران با هدف ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در عرصه راهسازی در خوزستان، مشارکت و همکاری در بیش از ۱۸۵ پروژه را مدنظر قرار داده است که از این تعداد، ۱۱۶ تکلیف درحال اجراست و ۶۹ تکلیف تکمیل شده است.
این شرکت همین طور بهسازی و راه اندازی ۲۶۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی را در برنامه و اولویت خود قرار داده است که ۴۶ کیلومتر راه اصلی و ۶۶ کیلومتر راه روستایی تکمیل و بهره برداری شده و ۹۵ کیلومتر راه اصلی و ۵۳ کیلومتر راه روستایی هم در دست اجرا است.
شایان ذکر است با اولویت قرار دادن بهسازی این راه ها، ۳۹ نقطه حادثه خیز راه اصلی و ۱۶ نقطه حادثه خیز راه روستایی، ایمن سازی شده که کاهش ۲۵ درصدی آمار تصادف و تلفات انسانی، همین طور کاهش ۸ درصدی مصرف سوخت را در این جاده ها به دنبال داشته است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران همسو با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در عرصه راهسازی در استان بوشهر، مشارکت و همکاری در بیش از ۴۹ پروژه را مدنظر قرار داده که از این تعداد، ۳۴ تکلیف درحال اجراست و ۱۵ تکلیف تکمیل شده است.
این مشارکت به تکمیل و بهسازی و راه اندازی ۴۱ کیلومتر راه اصلی و ۱۹ کیلومتر راه روستایی، همین طور کاهش ۵۰ درصدی آمار تصادف ها و تلفات انسانی و کاهش ۵ درصدی مصرف سوخت منجر گردیده است.
شرکت ملی نفت ایران همین طور بهسازی و راه اندازی ۶۳ کیلومتر راه اصلی و ۹ کیلومتر راه روستایی را درحال اجرا دارد.

منبع: