تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم به ۲۷۶ میلیارد دلار رسید

زیپو کالا: میزان تجارت خارجی کشور در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به ۴۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیارد دلار رسید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، میزان تجارت خارجی کشور در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به ۴۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیارد دلار رسید. از این مقدار تجارت خارجی در دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) ۳۱۴ میلیون و ۴۲ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش میزان واردات در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به میزان ۹۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده است.
این گزارش درباب جزییات آمار عملکرد تجاری کشور در دولت یازدهم می افزاید، در ۷ ماهه اول آغاز به کار دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت پایان اسفند ۱۴۰۰) ۷۶ میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار صادر و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار وارد کشور شد.
بر اساس این گزارش حجم کل تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ به میزان حدود ۱۶۱.۵ میلیون تن و به ارزش حدود ۱۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم ۱۲۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار به صادرات و ۳۷ میلیون و ۳۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به واردات اختصاص یافت.
همچنین در این گزارش آمده، در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار صادر و ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.

منبع: