آشتی دولت و اتاق ایران

به گزارش زیپو کالا، بعد از گذشت بیشتر از ۷ ماه بالاخره مقرر است روز شنبه ۱۴ بهمن ماه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، از زمان شروع ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی ایران (۲۸ خرداد ماه امسال) و حواشی پی در پی این نهاد، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشده بود؛ یعنی تقریبا از فصل تابستان به این سو هیچ جلسه ای با عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشد تا این که چندی قبل مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی برگزار و حسن صمدزاده بعنوان رئیس جدید اتاق ایران انتخاب گردید.
در همین راستا هم مقرر است بعد از گذشت بیشتر از ۷ ماه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در محل اتاق ایران برگزار گردد.
گفتنی است، صد و هفدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ۲۷ خرداد ماه برگزار شده بود.
شورای گفتگو چیست؟
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
شورای گفتگو در ادامه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ
تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در قالب قوانین و مقررات موجود و عرضه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف تشکیل می شود.
بر اساس تبصره ۲ این قانون هم محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

منبع: