شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند

به گزارش زیپو کالا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیست.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار داشت: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخ نامه ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. متعاقباً در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورایعالی هواپیمایی کشوری شرکتهای هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تصریح کرد: در دیماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی ۴ درصد افزایش پیدا کرد. بعد از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ ها توسط شورایعالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬ برپایه مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی برپایه جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: برپایه آخرین اقدامات به عمل آمده از جانب شرکتهای هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام نمود که برپایه آن مقرر شده است “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: متعاقب رای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی بعنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکتهای هواپیمایی ابلاغ گردید و شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.
وی با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازها است؛ تصریح کرد: این سازمان خویش را مکلف به تکالیف و مسئولیت هایی که قانون گذار برعهده او نهاده است می داند و هر تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.