ضرورت استقرار پروژه و صنایع بزرگ در منطقه آزاد مکران

به گزارش زیپو کالا، دبیر اجرایی شورای توسعه مکران از ضرورت استقرار پروژه ها و صنایع بزرگ در منطقه آزاد مکران اطلاع داد و اظهار داشت: باید نمادهای تاریخی و فرهنگی منطقه مکران را احیا کرده و هویت آنها را هم حفظ نماییم.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حسین دهقان دبیر اجرایی شورای توسعه مکران امروز (۱۱ دی ماه) در آئین رونمایی از «کتاب اول مکران – کلان پروژه بام»، اظهار داشت: هدف ما اینست که نمادهای تاریخی و فرهنگی منطقه مکران را احیا کرده و هویت آنها را هم حفظ نماییم و مانع شویم که از هویتشان فاصله بگیرند و به شکلی مهاجرت از خود کنند. همینطور ما علاقه داریم که منطقه جمعیت پذیر باشد، با استفاده از کار و فعالیتی که از خود منطقه سرچشمه می گیرد.
دبیر اجرایی شورای توسعه مکران در ادامه تصریح کرد: در مورد توسعه منطقه مکران، دیدگاه صنعتی داریم. البته باید توجه داشت که پروژه ها و صنایع بزرگ در منطقه باید مستقر شوند و در آن صورت توسعه به صورت کامل انجام شده است. اما به نتایج منفی و اثرگذاری ماندگار این نوع توسعه در بافت منطقه کمتر توجه می شود. در عین حال با وجود این که داشته های محلی برای آن صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اما خود محلی ها کمتر از این توسعه و صنایع بهره مند می شوند.
وی در انتها تصریح کرد: ازاین رو ما به دنبال یک توسعه پایدار و همه جانبه در منطقه مکران هستیم و برای این توسعه هم منطقه باید پذیرای تغییرات توسعه ای باشد؛ ازاین رو به مشارکت مردمی نیاز داریم و همینطور نیاز است که مردم هم توانایی داشته باشند و فضای لازم برای مشارکت جویی آنها فراهم گردد.

منبع: