اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی از بازار تایر خودرو

زیپو کالا: بازرسان اتاق های اصناف سراسر کشور به مدت یک ماه و در قالب طرح ویژه، نظارت بر بازار تایر خودرو را اولویت قرار خواهند داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، در امتداد صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سودجویی منفعت طلبان و باتوجه به ادامه التهاب بازار تایر سواری در سطح عرضه، بازرسان اصناف با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
این بازرسی با بهره گیری از آمار و اطلاعات سامانه های در دسترس نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا صورت خواهد گرفت و در سطح واحدهای انبارش عمده تایر خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام خواهد شد.