ایجاد شهرک های ساحلی با تکنولوژی روز دنیا

به گزارش زیپو کالا، معاون معماری و شهرسازی وزارت خانه راه و شهرسازی اظهار داشت: در جهت ایجاد ۲۷ شهرک ساحلی باید تکنولوژی های روز دنیا در این شهرک ها لحاظ شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مراسم رویداد و نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان حوزه مسکن و حمل و نقل با تکیه بر این که باید از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در جهت ایجاد شهرک های ساحلی استفاده نماییم، اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین پروژه ای وزارت راه و شهرسازی در دست کار است و پراکنش جمعیت در ایران با مشکلات فراوانی مواجه می باشد و در مکان هایی که ایران ظرفیت دارد جمعیتی کمتری را استقرار دادیم و در مکانهای که جمعیت کمتری می پذیرد جمعیت بیشتری را استقرار دادیم و سیل جمعیت کشور ما بیشتر در حاشیه کویر است.
وی افزود: پروژه ایجاد ظرفیت شهرک های ساحلی در جنوب کشور فعال است و در دستور کار داریم تا تعدادی شهرک ساحلی با تمام ملاحظات و تکنولوژی های به روز ایجاد نماییم البته کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی از ظرفیتهای موجود سواحل هایشان استفاده می نمایند و درحال تولید ثروت هستند.
دانشجو اضافه کرد: البته اگر کشورمان از ظرفیتهای ساحلی استفاده نماید اساسا ثروت عظیم تری نسبت به این کشورها به دست خواهیم آورد.
این مسؤول اضافه کرد: در حوزه شناخت شهرک های ساحلی دغدغه های بسیاری وجود دارد چونکه پروژه عظیمی است؛ در این راستای باید از تمام طرفیت دانش بنیان ها استفاده نماییم و ۲۷ شهرک ساحلی در حاشیه سواحل جنوبی کشور درحال ایجاد هستند که البته ابتدا باید مشکلات و موانع این شهرها رفع گردد.
وی در انتها اظهار داشت: از شرکتهای دانش بنیان در حوزه شهرسازی اساسا استقبال می نماییم و در مقابل کمک نماییم تا شرکتهای دانش بنیان در حوزه شهرسازی شکل گیرند.

منبع: