انتقال ۲۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی

به گزارش زیپو کالا، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: ۳۲۰ میلیون لیتر فرآورده را منتقل کردیم که این عدد با توجه به این که عمده پالایشگاه ها در کشور عملیاتی پیچیده و حجیم برای سوخت رسانی است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در همایش قدردانی از تلاشگران سوخت رسانی اظهار داشت: ماموریت اصلی ما توزیع فرآورده است و همکاران ما که در این زنجیره فعال می باشند، پارینه شرایط سختی را تجربه کردند و افزایش مصرف قابل توجهی را در مصرف سوخت حتی تا روزانه ۱۴۲ میلیون لیتر مصرف داشتیم.
وی اضافه کرد: در این شرایط سخت همکاران ما با بهره گیری از تجارب خود بسیار موفقیت آمیز عمل کردند و با مدیریت جهادی ۳۲۰ میلیون لیتر فرآورده را منتقل کردیم که این عدد با توجه به این که عمده پالایشگاه ها در کشور در جنوب و مصرف عمده کشور در نیمه شمالی اتفاق می افتد، عملیاتی پیچیده و حجیم برای سوخت رسانی در کشور به انجام می رسد که خوشبختانه با همدلی وزیر نفت، هماهنگی بین چهار شرکت و مجموعه وزارت نفت محقق شد و بی سابقه بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ نشست های گوناگون و فشرده داخل وزارت نفت و بین دستگاهی داشتیم و اگر این همکاری خصوصاً با شرکت ملی گاز نبود، سوخت رسانی به نحو احسن انجام نمی شد؛ در دی ماه ۱۴۰۱ نیز تیم عملیاتی و تامین و توزیع شرکت پخش با کاهش بی سابقه دما گرفتار چالش های زیادی شد که سعی کردیم با پشتوانه و حمایت مدیریت وزارت نفت و نگاه ویژه به منابع انسانی این چالش بزرگ سوخت رسانی زمستانی را مدیریت نماییم.
سالاری نسب اظهار داشت: به سبب افزایش مصرف و ناترازی تولید و مصرف هر سال شرایط سخت تری را تجربه می نماییم که امیدواریم امسال نیز با همکاری و همدلی مثل قبل، توزیع سوخت در کشور را مدیریت نماییم و اجازه ندهیم هیچ وقفه ای در این زمینه اتفاق بیفتد.

منبع: