توسعه همکاریهای ایران و عراق در بخش کشاورزی

زیپو کالا: در مسافرت معاون آب و خاک کشاورزی ایران به عراق و دیدار با مسئولان وزارت کشاورزی این کشور، بر گسترش همکاری ها در مدیریت آبیاری بخش کشاورزی دو طرف تاکید گردید.

به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل از‬ وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترک با میثاق عبدالحسین معاون اداری و فنی وزیر کشاورزی عراق و دیگر مدیران فنی این وزارت و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور‏، دستیابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار را اصلی ترین وظیفه بخش کشاورزی هر کشور برشمرد که این مهم را نیازمند ارتقای راندمان و افزایش تولید در واحد سطح اعلام نمود.
وی اضافه کرد: راندمان دارای سه مؤلفه عملیات آب و خاک، به نژادی و به زراعی است و ارتقای راندمان آبیاری در مراحل مختلف تامین و انتقال، توزیع و راندمان کاربرد مزرعه بوسیله کارهای آب و خاک میسر است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به زیرساخت های آب و خاک ایران و اقدامات خوبی که پس از انقلاب اسلامی در عرصه آب انجام شده اشاره و اشاره کرد: توسعه سامانه های نوین آبیاری، توسعه شبکه های آبیاری و کانال های انتقال آب و عملیات آب و خاک در بخش کشاورزی همچون این اقداماتی است که سبب ایجاد و به مرز خودکفایی رسیدن خدمات فنی و مهندسی در تولید لوازم و تجهیزات و صادرات به خارج از کشور شده است که همچون زمینه های همکاری با کشور عراق خواهد بود.
به گفته وی، فن آوری های روز دنیا در ایران بومی سازی شده و درحال توسعه است که همچون این فناوری ها می توان به روش های نوین آبیاری دارای راندمان بالا نظیر آبیاری موضعی نواری تیپ، آبیاری زیرسطحی، آبیاری هوشمند، خشکه کاری برنج و ماشین های آبیاری اشاره نمود.
صفدر نیازی از آمادگی ایران برای همکاری در ارائه خدمات فنی و مهندسی به عراق و ایجاد کارخانه لوازم و تجهیزات آبیاری توسط بخش خصوصی آگاهی داد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این سفر متعاقب سفر وزیر کشاورزی عراق به کشورمان است که مقرر شده بود همکاریهای نزدیکتری در بخش آب و خاک بخش کشاورزی صورت گیرد.
تمرکز سرمایه گذاری ایران و عراق در پاسخ به نیازهای بخش کشاورزی
در ادامه میثاق عبدالحسین، معاون اداری و فنی وزیر کشاورزی عراق اظهار داشت: باتوجه به همسایگی و مرزهای مشترک ایران و عراق، تمرکز بر سرمایه گذاری روی نقاط مشترک بین دو کشور مهم و ضرورت دارد.
وی برنامه مدیریت آبیاری را از اولویت های وزارت کشاورزی عراق برشمرد و اضافه کرد: استفاده از سامانه های چندمنظوره، تجارت کالا و مبارزه با بیابان زدایی از زمینه های همکاری دو کشور است.