رشد بورس پس از ریزش متوالی

به گزارش زیپو کالا، شاخص کل بورس پس از ریزش های متوالی چند روزه با وضعیت مثبت مواجه گردید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد بیشتر از ۸۷۲۹ واحدی روبرو شده است، امروز بازار توسط برخی کدهای حقوقی حمایت شده است و وضعیت نسبت به دو روز گذشته مثبت است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲، ۶۹۵ میلیارد تومان را نشان داده است. امروز هم روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهاردهمین روز متوالی با ثبت رقم ۷۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. برآیند معاملات صندوق های درآمد ثابت هم در یک هفته گذشته حاکی از ۳۱۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق ها است. اما صندوق های درآمد ثابت امروز شاهد ۱۱۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق ها خارج می گردد.