افزایش ۱۲۵ مگاولت آمپری ظرفیت پست انتقال برق سبزآب اندیمشک

زیپو کالا: خوزستان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از افزایش ۱۲۵ مگاولت آمپری ظرفیت پست انتقال برق سبزآب اندیمشک آگاهی داد.

محمود دشت بزرگ در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: عملیات تکمیل راه اندازی فاز اول پست برق ۲۳۰ به ۱۳۲ و ۳۳ کیلوولت سبزآب اندیمشک با نصب یک ترانسفورماتور به ظرفیت ۱۲۵ مگاولت آمپر به پایان رسید و برق دار شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش سرمایه گذاری این طرح ۳۹۰۰ میلیاردریال بوده است، اضافه کرد: این پروژه یکی از پروژه های اولویت دار برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۲ است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت پست انتقال سبزآب اندیمشک تأثیر بسزایی در کاهش بار پست های انتقال ناحیه شمال و کاهش بارگیری پست های اندیمشک و هفت تپه دارد و سبب افزایش پایداری برق این ناحیه خواهد شد.

دشت بزرگ اظهار داشت: این پروژه حیاتی علاوه بر تزریق توان تولیدی نیروگاه دوکوهه به شبکه پایین دست و بهبود ولتاژ پست های ۱۳۲ کیلوولت منطقه، بار مورد نیاز مصارف صنعتی و بخش خانگی که اخیرا وارد شبکه شدند را هم تأمین خواهد نمود.

وی اضافه کرد: پیش از این یک ترانس ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت این پست (فاز اول) به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر در یک طرح ضربتی برای تأمین برق موردنیاز طرح آبرسانی غدیر وارد مدار شد.

منبع: