رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح كرد افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و کاهش تقاضا دو اثر واردات خودرو

زیپو کالا: رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچون تأثیرات واردات خودرو های کارکرده بر بازار داخلی را تأثیر آن در عرصه رقابت بین تولیدکنندگان و کاهش تقاضا دانست.
عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با مزایای واردات خودرو های کارکرده به کشور بیان کرد: مجلس بیش از یک سال است که اصل قانون واردات خودرو را وضع کرده، اما در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه رو شده است.
ایشان سپس عنوان کرد: به نظر من مشکل این مساله این است که بانک مرکزی از یک طرف می گوید ارز ندارم و از طرف دیگر نیز اعلام می کند که باید نزد ما ثبت سفارش کرده و ارز دریافت کنید، اما ما راهکار این مساله را حضور خود مردم می دانیم، یعنی از منابع خود مردم و ارز منشأ خارجی باید وارد عمل شد و اینطور مسأله به آسانی حل خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأثیرات واردات خودرو های کارکرده بر بازار داخلی، اشاره کرد: یکی از تأثیرات اینطور واردات در عرصه رقابت بین تولیدکنندگان است. همین طور تأثیر دیگر آن بر حوزه تقاضا است که آنرا برطرف می کند. وقتی مردم متقاضی هستند و تقاضا وجود دارد، اگر تولید داخل و کیفیت و نوع خودرو پاسخگو باشد دیگر تقاضایی وجود نخواهد داشت، اما وقتی تولید داخل پاسخگو نیست تقاضا نیز وجود دارد.
اکبری با اعلان اینکه ما باید پاسخگوی تقاضای مردم باشیم، تاکید کرد: ما نماینده مردم هستیم و دولت نیز خدمتگزار مردم است، بدین سبب باید به نظر مردم دقت کنیم.
او در آخر با تکیه بر این که اگر ما در عرصه تولید و توزیع خودرو نقصی داریم، علت آن دخالت ها و تصدی گری دولت می باشد، اظهار داشت: دولت در جایی مانند ایران خودرو ۵ درصد سهام دارد اما دخالت او بطورمثال ۵۰۰ درصد است که این روند خلاف است. ما بارها تاکید کرده ایم که دولت نباید در این زمینه دخالت کند، بلکه باید حمایت، هدایت و نظارت بر این حوزه داشته باشد.

منبع: