توسط روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی؛ مطلب گردشگری دریایی درحال نابودی است تکذیب شد

زیپو کالا: روابط عمومی سازمان بنادر اعلام نمود مطلبی که با عنوان ˮ گردشگری دریایی درحال نابودی استˮ در سرویس راه و مسکن انتشار یافته است کذب بوده و معاون برنامه ریزی این سازمان چنین مصاحبه ای نداشته است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به مطلبی که ظهر دوشنبه هشتم اسفند ماه با عنوان ” گردشگری دریایی درحال نابودی است” به نقل از حسن بیک محمدلو، معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر دریایی کرده است واکنش نشان داد و اعلام نمود چنین مصاحبه ای با ایشان صورت نگرفته و این مطالب به نقل از وی کذب است.
در این جوابیه آمده است با توجه به این که خبرنگار این خبرگزاری بدون اطمینان از صحت و اصالت نام و شماره تماس مصاحبه شونده به انجام گفت و گو با شخص دیگری که اساساً از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی به شمار نمی رود، اقدام نموده و این خبر کذب بازتاب زیادی در رسانه های داخلی و تعدادی از رسانه های خارجی معاند نیز داشته است و موجب بهره برداری و سوء استفاده رسانه ای مقابل اقدامات مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی در عرصه حمل و نقل و گردشگری دریایی نیز شده، خواهشمند است نسبت به پیگیری موضوع و تکذیب این خبر در رسانه دستور اقدام صادر فرمائید. خبرگزاری مهر بعد از پیگیری موضوع و مشخص شدن صحت ادعای روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی مطلب فوق را از روی خروجی حذف نمود و همین طور با تماس با رسانه هایی که این مطلب را باز نشر داده بودند سبب حذف این مطلب از خروجی سایر رسانه ها نیز شد.

منبع: