شروع برداشت جو از مزارع

زیپو کالا: زیپو کالا: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شروع برداشت جو از مزارع این استان آگاهی داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، جبرئیل برادری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به شروع برداشت جو از مزارع استان تهران اظهار داشت: برداشت جو از مزارع استان از ۲۰ اردیبهشت ماه شروع شده و تا حالا حدود ۵ هزار هکتار معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد برداشت شده است.
وی با اعلان اینکه بخش های جوادآباد شهرستان ورامین و فشافویه شهرستان ری قطب تولید جو در سطح استان تهران به شمار می روند، اضافه کرد: پیش بینی می گردد هفته آتی نیز روند برداشت گندم از مزارع شروع خواهد شد.
برادری اضافه کرد: باتوجه به برگزاری جلسات مستمر خرید محصولات اساسی و هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های دخیل در خرید و حمل محصولات راهبردی برنامه ریزی ها با ۱۰ مرکز خرید تعیین شده گندم و دو مرکز خرید کلزا در سطح استان انجام شده است.
وی با اعلان اینکه تسهیل پروسه خرید با حضور ناظرین در این مراکز تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: اکنون مراکز خرید دولتی، سیلوی تهران و سیلوهای شهرستان های مجاور آماده تحویل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است و هیچ نوع محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
برادری اشاره کرد: بیش از ۴۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به کشت گندم اختصاص یافته است که تلاش می شود امسال بیش از سال قبل گندم تولیدی استان تحویل شبکه دولتی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: بیشترین اراضی زیر کشت گندم و جو در استان تهران در شهرستان های ری و ورامین است که بیشترین میزان تولیدی گندم و جو در این ۲ شهرستان برداشت می شود.
وی همین طور درباره ی میزان آفات در اراضی گندم و جو در استان تهران نیز اظهار داشت: با اقدامات و برنامه ریزی مناسب در سال قبل سن زدگی مزارع گندم صفر و عاری از هرگونه آلودگی بود که امسال نیز با اقدامات مراقبتی و حفاظتی مناسب سعی شده که این اراضی از هر گونه آفت و سموم ایمن باشند.

منبع: