وزیر نیرو: ایران برای وصول حقابه هیرمند مصمم است

به گزارش زیپو کالا، وزیر نیرو اظهار داشت: دولت برای تامین منابع آب هیرمند قدمهای جدی تعریف کرده و برمبنای برنامه ریزی انجام شده، حقابه ایران از رود هیرمند را تا وصول پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با اشاره به دستور رییس جمهور در خصوص پیگیری حقابه هیرمند تا حصول نتیجه اظهار داشت: پیرو دستور ویژه رییس جمهور بمنظور تعیین و تکلیف مسئله آب شرق کشور، روز گذشته جلسه ای با حضور دستگاه های ذی ربط در این مساله تشکیل شد.
وزیر نیرو در تشریح جلسه برگزار شده اظهار داشت: در این نشست ابعاد مختلف حل مسئله حقابه هیرمند مورد بررسی قرار گرفت و بعد از گزارشاتی که دستگاه های مختلف ارائه کردند، تصمیماتی بمنظور احقاق حق ایران گرفته شد.
وی اضافه کرد: مطابق گزارش های ارائه شده در این نشست، دولت طالبان متعهد به عملیاتی کردن معاهده هیرمند و پرداخت حقابه ایران بر طبق این معاهده شده است.
محرابیان اشاره کرد: دولت برای تامین منابع آب هیرمند قدمهای جدی تعریف کرده و برمبنای برنامه ریزی انجام شده ما حقابه ایران از رود هیرمند را وصول خواهیم کرد.
گفتنی است بتازگی رییس جمهور در دستوری ویژه وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور به پیگیری حقابه هیرمند کرد. در ادامه وزیر نیرو از جلسه ای با حضور تمام نهادهای ذی ربط برای تعیین تکلیف این مسئله آگاهی داد.

منبع: