رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد؛ تحقق ۹۷ درصد بودجه ۱۴۰۱

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تحقق ۹۷ درصدی بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاع داد و اظهار داشت: در این سال نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکردیم بلکه بدهی دولت به این بانک هم کاهش پیدا کرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سید مسعود میرکاظمی بامداد امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه تعهدات سال ۱۴۰۰ انجام شد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدون هیچ گونه تأخیری پرداخت و همینطور ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای پرداخت گردید. سال ۱۴۰۰ با حداقل این که بخواهیم استقراض نماییم، به اتمام رسید. در این سال سعی کردیم درآمدها را بالا ببریم و هزینه ها را مدیریت نماییم. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با دولت سیزدهم بود. این بودجه با کمترین اختلافات و فقط با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف، بودجه در مجلس تصویب گردید. وی افزود: سقف بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱، ۳۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب گردید که سبب شد کمترین مغایرت را داشته باشیم. میرکاظمی اضافه کرد: تا ۹۷ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ وصول شد؛ یعنی منابع پیشبینی شده در بودجه مجموعاً تا ۹۷ درصد محقق شد و مصارف را هم تا ۹۷ درصد پوشش دادیم. معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: ازاین رو سال ۱۴۰۱ سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شد؛ نه تنها استقراضی نکردیم بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ریشه های پایه پولی است را منفی کردیم. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نه تنها از این محل افزایشی نداشتیم بلکه عامل کاهش پایه پولی هم شد و بدهی به بانک مرکزی از این محل کاهش پیدا کرد و وضعیت مناسبی داشتیم. میرکاظمی افزود: جمع کل وصولی ها ۱۵۱۷ عدد است که ۳۶ عدد از جانب بانک مرکزی به علت بدهی های بانک مرکزی تعدیل شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: مجموعاً ۱۵۳۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل کشور در سال ۱۴۰۱ بود.

منبع: