سهم زنان از مدیریت صنعتی یک پنجم مردان است

به گزارش زیپو کالا، یک فعال حوزه صنعت خواهان افزایش سهم مدیریتی زنان در این بخش شد و اظهار داشت: سهم زنان از مدیریت در زمینه صنعت یک پنجم مردان هم نیست.

اشکناز اورعی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با حضور زنان در صنعت گفت: تصور غلطی در میان برخی رایج شده و معتقدند که زنان نباید وارد بخش صنعت و مشاغلی از این دست شوند. این در حالی است که مقایسه آمار و عملکرد معدود زنانی که به جایگاه های مدیریتی در قسمت صنعت رسیده اند نشان داده است که این تصور کاملا نادرستی است.
وی با اشاره به این که باید چهره مردانه صنعت تغییر کند، گفت: وقتی صحبت از تغییر چهره مردانه می شود، منظور این نیست که از حالا باید چهره صنعت زنانه شود، بلکه معتقدم باید به توانایی های زنان اعتماد شده و برمبنای شایسته سالاری و صرف نظر از جنسیت به آنان توجه گردد.
این فعال حوزه صنعت اضافه کرد: نکته مهم دیگری هم در مورد زنان وجود دارد و آن حضور زنان در رده های مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور است. وقتی می گوییم زنان باید در صنعت حضور داشته باشند، منظور این است که باید در رده های تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریتی مشارکت داشته باشند.
اورعی با اشاره به این که اکنون سهم زنان در جایگاه های مدیریتی و تصمیم گیری حوزه صنعت بسیار اندک است، گفت: من با ارفاق می توانم بگویم که این سهم کمتر از یک پنجم مردان است. در قسمت اشتغال هم آمار رسمی که وجود دارد نشان داده است که سهم صنعت در اشتغال زنان کمی بیش از ۲۳ درصد است.
عضو کمیسیون زنان خانه صنعت و معدن همین طور به برگزاری نمایشگاه زنان اثرگذار اشاره نمود و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه و کنگره بین المللی خیلی خوب است، اما لازم است بعد از نمایشگاه وارد فاز اجرا و عملیاتی هم بشویم و حالا که این تعداد از زنان اثرگذار در یک کنگره و نمایشگاه در کنار هم جمع شده اند، برنامه ریزی برای پشتیبانی از آنان، دریافت و انتقال تجربیات آنان و سهیم کردن آنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های حوزه صنعت هم صورت گیرد.
اورعی درانتها با پیشنهاد تشکیل مجمع زنان اثرگذار با تشکیل کمیته های صنعتی، فرهنگی، کشاورزی و… را بیان کرد و گفت: خوب است که از ظرفیت ایجاد شده در راستای تشکیل یک سازوکار هدفمند و منجسم بهره گرفته شود و فعالیت چنین مجامعی با محوریت یک دبیرخانه واحد، همیشه ادامه داشته باشد.

 

منبع: