بانك مركزی اعلام كرد؛ رونمایی از چک الکترونیک فردا

زیپو کالا: چک الکترونیکی آخرین مرحله از اجرای اصلاح قانون چک است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی نیز فرآهم خواهد شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی، سخنگوی بانک مرکزی اعلام نمود مراسم رونمایی از چک الکترونیک فردا شنبه ۲۱ آبان با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزاری اقتصاد و صمت انجام می شود.
گفتنی است در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف خواهد شد و داده های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با بهره گیری از امضای دیجیتال، معتبر و مستند می شود.
چک الکترونیکی آخرین مرحله از اجرای اصلاح قانون چک است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی نیز فرآهم خواهد شد.

این طرح در سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد و به تدریج بانکهای کشور در صورت آمادگی به آن متصل می شوند.

منبع: