یك مقام مسئول: تصمیم گیری مدیران بخش آب کشور برمبنای شرایط بحرانی باشد

به گزارش زیپو کالا، معاون آب و آبفای وزیر نیرو اظهار داشت: شرایط آب در کشور به شکلی است که همه مدیران باید خودرا در وضعیت بحرانی ببینند و تصمیم گیری ها بر این اساس صورت پذیرد.

به گزارش خیرگزاری مهر به نقل از پاون آقای محمد جوانبخت، در جلسه بررسی وضعیت تامین آب کلانشهر مشهد که با حضور معاون امور تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بحث مدیریت آب در کشور را جدی و نیازمند توجه بیشتر دانست. وی اشاره کرد: اقتصاد آب، تعرفه ها و ارزش واقعی آب، پاشنه آشیل بخش آب است که سبب شده نتوانیم به اهداف خود بصورت کامل دست یابیم. در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به خشکسالی های اخیر و افت شدید منابع آبی اظهار داشت: با اهمیت ترین چالش تامین آب مشهد، وابستگی ۵۰ درصدی به منابع آب سطحی و سدها است و هم اکنون ظرفیت سدهای تامین کننده آب مشهد فقط ۲۰ درصد است. آقای حسین اسماعیلیان با اشاره به برنامه های تامین آب کلانشهر مشهد اظهار داشت: اجرای پروژه نبی اکرم و خطوط جمع آوری چاه های داخل شهر، حفر و تجهیز ۵۰ حلقه چاه، تکمیل راه اندازی مخازن ذخیره به ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب و خطوط مربوطه، اتصال ۳۰ حلقه چاه سایر دستگاه های اجرائی، بهسازی و مهندسی ۳۰ حلقه چاه و ذخیره آب حاصل از مدیریت فشار در ۱۶ زیر پهنه فشاری، همچون با اهمیت ترین اقدامات و برنامه های کوتاه مدت برای تامین آب پایدار شهرستان مشهد به شمار می آید. در آخر این جلسه از مرکز پایش تصویری و مدیریت هوشمند (مهاب) شرکت آب و فاضلاب مشهد بازدید شد.

منبع: