معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛ اختصاص ۵ و نیم هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی خوزستان به خود استان

به گزارش زیپو کالا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با اهتمام سازمان امور مالیاتی، در یک سال اخیر وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از آلایندگی ها افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با اعلان اینکه یکی از سیاست های اصلی دولت مردمی سیزدهم، توسعه عدالت منطقه ای و دریافت مالیات سبز از شرکت های آلاینده محیط زیست به نفع توسعه مناطق قرارگیری این صنایع است، گفت: در امتداد تحقق این امر با اجرای ماده (۲۷) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تامین منابع مالی شهرداری ها و دهیاری ها جهت گسترش زیرساخت ها، مسیر توسعه و آبادانی مناطق هموارتر شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان ضرورت تبیین اثرات مالیات بر زندگی مردم در قالب راهبرد مالیات مردم برای مردم، اشاره کرد: در امتداد تاکید رییس جمهور محترم در خصوص تحقق عدالت مالیاتی و منطقه ای برای بهره مندی مناطق از پرداخت مالیاتی، با رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی و کوشش های بی دریغ همکاران مالیاتی، برای نخستین بار بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت های نفتی در خوزستان یعنی بیش از کل عوارض پرداخت شده ۱۰ سال گذشته، به حساب شهرداری ها و دهیاری های این استان واریز شد.

منظور اشاره کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان خوزستان واریز شده است که بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم، فقط در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری واریز شده و این امر، بیان کننده اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امتداد تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری عدالت مالیاتی و توسعه مناطق مختلف کشور می باشد.

وی اشاره کرد: سازمان امور مالیاتی کشور تمام مساعی خودرا به کار بسته تا در امتداد تحقق شعار دولت مردمی، در قالب اجرای قوانین و مقررات، مالیات و عوارض ارزش افزوده از آلایندگی های دریافتی را در محل وصول آن به حساب شهرداری ها و دهیاری های مربوطه واریز نماید.

منبع: