رئیس شورای هماهنگی بانك های دولتی اعلام كرد بدهی ۳۵۹ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی

به گزارش زیپو کالا، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از طلب ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از دولت تا آخر خردادماه سالجاری اطلاع داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه شبکه بانکی در خصوص دارایی ها و بدهی ها پرداخت.
وی اظهار نمود: سیستم بانکی معادل ۳۵۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها بیشتر است.
فرزین با اشاره به اینکه میزان اموال غیر منقول در بانکهای دولتی بیشتر از سایر بانک هاست، اظهار داشت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانکها تهیه و اجرا شود. بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی هم بیشتر از سایر بانک هاست که به افزایش پایه پولی منجر می شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اضافه کرد: افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به این برمی گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است.
ایشان در ادامه تصریح کرد که همه بانکهای دولتی و خصوصی با بیان انباشته مواجهند.
ادامه دارد

منبع: