فاطمی امین در روز بزرگداشت خبرنگار مطرح كرد؛ وام ۵۰ میلیونی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران

به گزارش زیپو کالا، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که امروز در تالار وحدت برگزار شد، گفت: با اهمیت ترین موضوعی که باید با آن مواجه شویم، شیوه حکمرانی است. کیفیت رسانه ها بر کیفیت حکمرانی تأثیر دارد. اگر رسانه ها به موضوعات سطحی و حاشیه ای وارد شوند، موجب می شوند حکمرانان هم در فضای سطحی بمانند. اما اگر رسانه ها کیفی و عمیق باشند و به مسائل اصلی کشور متمرکز شوند، آن وقت کسانی که در سمت حکمرانی باشند و توانمند نباشند خیلی فرصت ماندن پیدا نمی کنند و یا آنها هم بر موضوعات اصلی متمرکز می شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار نمود: مدیران زیادی دیده ام که کارشان را با رسانه ها تنظیم می کنند. پس شما رسانه ها هم شریک ما در حکمرانی هستید. اگر شما دقیق و حرفه ای عمل کنید ما هم حرفه ای عمل می نماییم و اگر به حاشیه بروید ما هم به حاشیه می رویم. وی عنوان کرد: یکی از نکاتی که می تواند رسانه را حرفه ای و عمیق کند، این است که آدم های حرفه ای مرجع تحلیل اخبار شوند. یک نظام حرفه ای در نظام رسانه ای شکل بگیرد. اگر رسانه ای خبر حاشیه ای و شایعه منتشر می کند توسط خود رسانه ها کنار زده شود. هر چقدر خبرنگاران دقیق تر کار کنند بطور قطع در حل مسائل کشور موثر است. فاطمی امین اشاره کرد: وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

منبع: