آمارهای بانک مرکزی از میزان خروج ارز از کشور

به گزارش زیپو کالا آمارهای بانک مرکزی نشان داده است که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور پارسال حکایت دارد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در ۱۲ ماهه سال قبل رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده، در صورتی که خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان خروج سرمایه از کشور پارسال نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال قبل به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال قبل هم معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است.
از طرفی، میزان خروج سرمایه از کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است.

منبع: