مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح كرد؛ صندوق ­های طرح های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه

به گزارش زیپو کالا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار داشت: صندوق های طرح های بازنشستگی با هدف برخورداری از مزایای تکمیلی طرح های پس انداز و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی راهی بازار سرمایه می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از بازار سرمایه، رضا نوحی حفظ آباد مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه «تدوین قوانین و مقررات در ارتباط با راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی» یکی از مواردی است که سازمان بورس و اوراق بهادار هم اکنون در دستور کار خود قرار داده و چارچوب اولیه آن هم تدوین شده، اظهار داشت: بر مبنای بند ۱۹ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، صندوق های بازنشستگی که مدنظر این مقررات قرار گرفته اند، صندوق های سرمایه گذاری هستند که با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای خود فراهم می کنند.
نوحی حفظ آباد افزود: با عنایت به این که بازنشستگی و ضرورت ایجاد طرح های بازنشستگی مبحث قشر بزرگی از جامعه را در برمی گیرد، بنابراین، پاسخگویی به این نیاز سرمایه گذاری از دیرباز مطرح بوده است.
او تصریح کرد: هم اکنون خیلی از شرکت ها و موسسات بزرگ، طرح هایی تحت عناوین در ارتباط با تأمین آتیه کارکنان در دست انجام دارند و با استفاده از این طرح ها، پرسنل این نهادها بخشی از منابع را خود تأمین می کنند و بخش دیگری از منابع توسط کارفرما تأمین می شود. این مبالغ صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود تا وقتی که فرد بازنشسته شود از مزایای تکمیلی مربوطه بهره برد.
به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، این نوع از صندوق های سرمایه گذاری، بیمه های الزامی را شامل نمی گردد.
او با اشاره به اینکه در این گونه از طرح ها، شفافیت اصل اولین به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این صندوق ها محاسبه دقیق مبالغ متعلق به سرمایه گذاران صورت می گیرد و دارایی های مبحث سرمایه گذاری صندوق همچون دارایی های برخورداری از نقدشوندگی بالا خواهند بود.
نوحی ضمن اشاره به ساختار صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی مورد نظر، اظهار نمود: ظرفیت قانونی این صندوق ها مطابق با بند ۱۹ ماده یک قانون اوراق بازار بهادار پیشبینی شده است. همچنین، ساختار این گونه صندوق های سرمایه گذاری بگونه ای خواهد بود تا به سادگی بتواند NAV صندوق، زمان های ورود و خروج سرمایه گذاران و مبالغی که سرمایه گذار و کارفرما پرداخت می کنند را محاسبه کند.
او با تاکید بر لزوم چابک بودن ساختار این نوع صندوق اظهار داشت: ساختار چابک از ایجاد ساختارهای اداری و شرکتی جداگانه برای هر شرکت یا موسسه پیشگیری می کند و ایجاد این صندوق این امکان را فراهم می آورد تا کارفرمایان گوناگونی از یک صندوق واحد بهره برند و محدودیتی برای تعداد کارفرما وجود نخواهد داشت.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تنوع در میزان ریسک پذیری در پرتفوی سرمایه گذاران را نکته بسیار مهم در ساختار این گونه صندوق ها برشمرد و اضافه کرد: متناسب با دوره های زمانی که یک فرد آغاز به کار می کند تا زمان بازنشستگی خود، ترجیح و تمایلات سرمایه گذاری او تغییرپذیر است. به بیانی دیگر، با نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، سبد دارایی های وی باید به سمت دارایی های با درآمد ثابت سوق داده شود تا بتواند در زمان بازنشستگی فرد، جریان مستمر وجوه نقد و پرداخت این جریان را برای سرمایه گذار فراهم آورد.
او ضمن اشاره به متوسط عمر کاری که برای هر فرد شاغل در نظر گرفته می شود، اذعان کرد: در این گونه از صندوق ها، دوره کاری سرمایه گذاران از لحاظ میزان پذیرش ریسک به سه دوره تقسیم می شود: دوره پرریسک، دوره میان ریسک و دوره کم ریسک. در سالهای ابتدایی، با این پیش فرض که این گروه از سرمایه گذاران سالهای قابل توجهی در این صندوق حضور خواهد داشت، پرتفویی که برای این گروه از کارکنان مدنظر قرار می گیرد، پرتفویی با ریسک پذیری بالاتر خواهد بود.
نوحی افزود: در سالهای میانی، پرتفوی سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری های با ریسک کمتر هدایت می شود و با نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، پرتفوی به سمت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت حرکت خواهد نمود. البته ضروریست انعطاف هایی هم پیشبینی شود تا در صورت تمایل سرمایه گذاران، رویه متفاوتی نسبت به رویه پیش فرض انتخاب پرتفوی در نظر گرفته شود.
به گفته این مدیر ارشد در سازمان بورس، با عنایت به این که به واسطه زیر پوشش قرار دادن تعداد سرمایه گذاران بیشتر، منابع مستمری به این صندوق واریز می شود، بنابراین، ورود مستمر منابع به بازار سرمایه، توسعه بیشتر این بازار را به همراه دارد و همچنین، فرآیند تخصیص آگاهانه منابع را امکان پذیر می کند.
طرح اولیه از اینجا و همینطور اساسنامه پیشنهادی از اینجا قابل دریافت بوده و فعالان می توانند نظرات و پیشنهادات خویش را به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال نمایند.

منبع: