حذف نمک از آب با مصرف انرژی کمتر با کمک سیستم محققان کشور

به گزارش زیپو کالا محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان سیستم الکترودیالیز برای نمک زدایی از آب و تولید آب برای شرب یا صنایع مختلف تولید کردند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، یکی از طریق های جبران کم آبی در جهان نمک زدایی یا فرایند شیرین سازی آب های شوری چون دریا است؛ اما این کار تنها با نمک زدایی و تصفیه آن امکانپذیر است، کاری که گران است و مصرف انرژی بالایی دارد.
در این خصوص یکی از شرکتهای دانش بنیان با طراحی سیستم الکترودیالیز انتخابی که یکی از روش های نوین نمک زدایی با مصرف انرژی پایین و تولید پساب کم نسبت به سایر روش ها است، توانسته راهکاری مطلوب و مؤثر برای نمک زدایی از آب شور عرضه کند.
در این فرایند بر مبنای یک تکنیک الکتروشیمیایی؛ آلودگی های یونی از محلول آبی با عبور جریان الکتریکی جداسازی نمک از آب حذف می شود.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، از خصوصیت های این سیستم نمک زدایی میتوان به امکان نمک زدایی از آب های لب شور و آب دریا با راندمان ۸۵ تا ۹۵ درصد، مصرف انرژی کمتر در قیاس با روش های دیگر، طول عمر غشای بالای ۵ سال، هزینه عملیاتی پایین و عدم احتیاج به پیش تصفیه اشاره نمود.