یک اتفاق جدید برای بورس

به گزارش زیپو کالا ادامه روند صعودی در بازار سرمایه که از آغاز سال جاری شروع شده بود، سبب شد شاخص کل بورس بتواند در هفته جاری باردیگر و بعد از حدود ۸ ماه وارد کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، بررسی آمار کل معاملات بورس در هفته جاری نشان داده است که ارزش کل معاملات این بازار با ۱۸.۹۴ درصد از ۲۷۶ هزار و ۹۶۸ میلیاردریال در هفته گذشته به ۳۲۹ هزار و ۴۱۷ میلیاردریال در هفته جاری رسیده است. این در شرایطی است که حجم کل معاملات با ۲.۶۶ درصد کاهش از ۵۳ هزار و ۵۳۸ میلیون سهم در هفته گذشته به ۵۲ هزار و ۱۱۴ میلیون سهم در هفته جاری رسید.
عقب نشینی بازار اول سهام و بازار مشتقه
ارزش معاملات در بازار اول سهام با کاهشی ۶.۲۲ درصدی از ۱۲۰ هزار و ۵۹۰ میلیاردریال به ۱۱۳ هزار و ۸۴ میلیاردریال در هفته جاری رسید. اما در مقابل ارزش معاملات در بازار دوم سهام رشدی ۱۸.۴۳ درصدی داشت و از ۹۱ هزار و ۲۸۴ میلیاردریال به ۱۰۸ هزار و ۱۰۸ میلیاردریال رسید.
ارزش معاملات در بازار بدهی هم با رشدی ۴۲۱ هزار و ۴۲ درصدی توانست از ۴۲۴۵ میلیاردریال در هفته گذشته تا ۲۲ هزار و ۱۳۳ میلیاردریال در هفته جاری صعود کند.
البته ارزش معاملات در بازار مشتقه با کاهشی ۲۳.۹۸ درصدی از ۵۲۰ میلیاردریال در هفته گذشته به ۳۹۵ میلیاردریال در هفته جاری رسید.
ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هم ۴۲.۵ درصد افزوده شد و از ۶۰ هزار و ۳۲۹ میلیاردریال در هفته گذشته به ۸۵ هزار و ۶۹۶ میلیاردریال در هفته جاری رسید.
هفته سبز شاخص ها
شاخص کل بورس توانست با ۴ درصد افزایش بیشتر از ۵۸ واحد افزایش یابد و از یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحد در هفته گذشته تا یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد در هفته جاری صعود کند.
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۴.۸۲ درصد افزایش بیشتر از ۱۸ واحد صعود کرد و از ۳۸۲ هزار و ۹۶۴ واحد در هفته گذشته به ۴۰۱ هزار و ۴۳۷ واحد در هفته جاری رسید.

منبع: