معاون ساخت و توسعه راه آهن اعلام كرد؛ پیشرفت ۶۸ درصدی ساخت راه آهن رشت-کاسپین

زیپو کالا: معاون ساخت و توسعه راه آهن و بنادر از پیشرفت ۶۸ درصدی ساخت راه آهن رشت-کاسپین آگاهی داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مرکز مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، «عباس خطیبی» راه آهن رشت- کاسپین را آخرین حلقه مفقوده کریدور ریلی شمال- جنوب در کنار راه آهن رشت-آستارا دانست و اظهار داشت: باتوجه به اهمیت این مسیر ریلی در بعد ملی و بین المللی در مسافرت استانی سال قبل رییس جمهور جز مصوبات سفر قرار گرفت و قرار شد ۶، ۵۰۰ میلیاردریال اعتبار به پروژه تخصیص یابد. وی افزود: از مصوبات سفر رییس جمهور تا حالا ۲ هزار میلیاردریال آن ابلاغ گردیده است و با توجه به این که عملیات زیرسازی این محور ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کل پروژه نیز ۶۸ درصد پیشرفت در عملیات اجرائی دارد در صورت تامین منابع مورد نیاز این محور ریلی مهم امسال افتتاح می شود. معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها عملیات اجرائی در این پروژه را در دو بخش نسبت به سایر محورها متفاوت اعلام نمود و اضافه کرد: رفع معارض در این پروژه باتوجه به ارزش بالای زمینهای کشاورزی، باغات و مستحدثات، تثبیت زمینهای باتلاقی و شالیکاری سختی های خاص خودش را دارد و از طرف دیگر کمبود مصالح خاکی برای عملیات خاکریزی باتوجه به عدم وجود معادن قابل وصول، کار را نسبت به سایر پروژه ها متفاوت کرده است. خطیبی در رابطه با مشارکت بندر کاسپین در ساخت راه آهن رشت- کاسپین اشاره کرد: تعهدات بندر کاسپین طبق مصوبه هیأت دولت، عدد بسیار ناچیزی از هزینه های پروژه را در بر می گیرد که باتوجه به پیگیری های گوناگون هنوز بطور کامل اجرائی نشده است. معاون ساخت وتوسعه بنادر و فرودگاه ها پیشرفت عملیات روسازی در این پروژه را ۳۴ درصد اعلام نمود و اضافه کرد: این محور ریلی ۳۵ کیلومتر است که تا حالا عملیات ریلگذاری، بالاست ریزی و رلواژ اول در ۱۱ کیلومتر مسیر تکمیل شده است. معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها ارتباط دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس بوسیله ریل و حمل و نقل کالا بصورت تلفیقی از شرق آسیا به سمت اروپا خصوصاً روسیه و قفقاز را از با اهمیت ترین مزایای بهره برداری از این خط ریلی دانست.

منبع: