در نشست مشترك عنوان شد؛ حوزه نیرو دانش بنیان می شود

زیپو کالا: معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر نیرو، درباره لازمه ها و چگونگی تحقق شعار سال در بخش نیرو گفت و گو کردند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشستی مشترک با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، ضمن بررسی ضرورت های تحقق شعار سال در بخش نیرو، چگونگی بومی سازی فناوری ها، بازارسازی برای شررکت های دانش بنیان و خلاق این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همین طور درباره چگونگی نفوذ فناوری و نوآوری به حوزه های شاخص و پیشران در موضوعات مختلف همچون انرژی های نو و تجدیدپذیر، بهینه سازی مصرف انرژی، هوشمندسازی و… به تبادل نظر پرداختند. در این جلسه قرار شد دامنه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در زمینه نیرو گسترده شده و نیز پژوهشگاه نیرو بعنوان محور اصلی توسعه این زیست بوم در صنعت نیرو نقش آفرینی کند. تسهیلات، تنظیم گری و وضع مقررات با هدف توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر، استفاده حدأکثری از توان شرکت های دانش بنیان و خلاق مورد تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر نیرو قرار گرفت. در این جلسه همین طور نسبت به تشکیل کارگروه همکاری مشترک ظرف ۲ هفته، با هدف پیشبرد اهداف و برنامه ها موافقت شد. در قالب این کارگروه همکاری، ضمن تعریف و تأیید پروژه های پژوهشی فناورانه و دانش بنیان در زمینه نیرو، توسعه و تامین مالی پروژه ها بوسیله صندوق پژوهش و فناوری دنبال محقق خواهد شد.

منبع: