آمار واردات در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نشان می دهد خودکفایی در تولید حوزه فولاد نزدیک است

زیپو کالا: آمار واردات زنجیره فولاد نشان میدهد برخلاف آنکه صادرات این حوزه بیشتر می شود، واردات نسبت به سال قبل کاهشی طی می شود؛ گزارش ارائه شده از میزان اقلام فولادی وارداتی طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نشان میدهد علاوه بر کاهش واردات مقاطع تخت و محصولات فولادی، همچنان میزان واردات شمش فولاد برابر ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و واردات آهن اسفنجی صفر است.
برمبنای آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، از شروع سال جاری تا بهمن ماه در مجموع در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، میزان واردات مقاطع طویل تخت ۲۶ درصد و واردات محصولات فولادی ۲۳ درصد کاهش داشته است، اما واردات مقاطع طویل فولادی یک درصد بیشتر شده است. کشور همچنان از واردت آهن اسفنجی بی نیاز است و میزان واردات شمش فولاد تغییری نکرده است.
بیشترین میزان واردات فولادی طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ مختص محصولات فولادی معادل ۶۵۰ هزار تن بوده است که البته نسبت به میزان واردات آن در زمان مشابه سال ۱۳۹۹ که معادل ۸۴۷ هزار تن بوده، ۲۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.
بعد از آن میزان واردات مقاطع تخت فولادی نیز در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۵۷۳ هزار تن ثبت شده که از میزان واردات آن در زمان مشابه سال قبل از آن، ۲۶ درصد کمتر است. در مجموع ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ قریب به ۷۷۱ هزار تن مقاطع تخت فولادی وارد کشور شد.
در مقابل اما از شروع سال ۱۴۰۰ تا اختتام بهمن ماه مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده نسبت به همین مدت در سال قبل از آن (۱۳۹۹) یک درصد معادل ۱۰۰۰ تن بیشتر شده و از ۷۶ هزار تن به ۷۷ هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) در مدت مذکور سال قبل ۵۰۰۰ تن شمش بوده که برابر میزان واردات آن طی ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ است.
همانطور که اشاره شد، کشور از واردات آهن اسفنجی بی نیاز است و همچنان واردات این محصول معدنی صفر است.

منبع: