چربی تورم پایین آمد

قیمت روغن که از سال قبل در راه افزایشی قرار گرفته و مدت ها با صدرنشینی تورم، گرانی تا ۱۴۰ درصد هم تجربه کرد، امسال از شدت رشد آن کم شده و الان در مواردی با تورم منفی روبرو شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، از نیمه دوم سال گذشته بود که بازار روغن با افزایش قیمت و البته کمبودهایی در تأمین آن مواجه گردید که هر چند علل مختلفی در این رابطه مطرح بود اما هیچ وقت به وضوح ریشه جریان بازار روغن مشخص و اعلام نشد.

این در حالی است که در گزارش های رسمی همواره افزایش قیمت روغن در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار داشت و رکوردهای جدیدی ثبت می کرد که تا ۱۴۰ درصد گرانی در انتهای سال گذشته هم رسید.

روند ارزانی و گرانی روغن

گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران در ارتباط با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه منتشر نمود در مورد وضعیت روغن نشان داده است که روغن مایع و جامد هر دو نسبت به دیماه یک درصد کاهش قیمت داشته اند و نسبت به ماه مشابه سال قبل روغن مایع ۲۰.۷ درصد افزایش و روغن نباتی جامد ۸.۲درصد کاهش قیمت دارد.

بررسی تغییرات قیمت روغن در یک سال قبل هم از آن حکایت می کند که یک بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در بهمن سال گذشته به صورت متوسط ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که به ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان در بهمن سال جاری رسیده است، این کالا تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است.

روغن نباتی جامد اما از متوسط کیلویی ۲۱هزار و ۷۰۰ تومان در بهمن سال گذشته به حدود ۲۰ هزار تومان در همین ماه امسال کاهش داشته است ولی تا۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان هم فروش رفته است.

گرانی تند روغن در واردات

جریان واردات روغن هم قابل توجه است و نشان داده است که این کالا همچون اقلامی است که بیشترین افزایش قیمت واردات را داشته است؛ به صورتی که میزان واردات کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۰میلیون تن به ارزش ۱۱.۱. میلیارد دلار بوده است که از این ذرت با ۷.۲ میلیون تن به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر قرار داشته ولی پس از آن روغن است.
در این دوره ۱.۵ میلیون تن به ارزش بیشتر از دو میلیارد دلار روغن خوراکی وارد شده که ۱۰۲ درصد در وزن و ۲۳۱ درصد در ارزش افزایش دارد.

همچنین واردات دانه های روغنی ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۹ ماه اول سال گذشته هشت درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.

منبع: