فعلا ۶۰ نفر از مالكان مالیات دادند امروز، آخرین مهلت پرداخت مالیات خانه خالی

زیپو کالا: بر طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات تا اختتام امروز فرصت دارند و فقط ۵۰ تا ۶۰ مالک از ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شده نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نموده اند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در امتداد گرفتن مالیات از خانه های خالی مالکان این واحدهای مسکونی تا اختتام امروز فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اگر افراد مالیات را پرداخت نکنند، نسبت به باقی مانده سال محاسبات انجام می شود و برگه مطالبه مالیات صادر خواهد شد تا فرآیندهای لازم انجام گیرد.
در این بین، اگر ملک کسی به اشتباه جزو خانه های خالی ثبت شده است، بوسیله درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، می تواند عدم پذیرش خودرا اعلام نماید.
علاوه بر این، بر طبق اعلام مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، فقط بین ۵۰ تا ۶۰ مالک برای پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خالی اقدام نموده اند.
طبق این گزارش، برمبنای قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین، وظیفه شناسایی خانه های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی بوسیله سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام نمود و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها بعنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی گردید.

منبع: