مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی خبرداد؛ آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای تأمین بنزین نوروز

زیپو کالا: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آمادگی این شرکت برای تأمین بنزین موردنیاز مردم در نوروز ۱۴۰۱ اطلاع داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نفت کرامت ویس کرمی اظهار داشت: پیشبینی ما این است که تردد در تعطیلات نوروز سال جاری به مراتب از تعطیلات سالهای گذشته بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین در نوروز پیش رو افزایشی است. وی ادامه داد: مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است و هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم، این رقم باز هم افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: برنامه ریزی برای ذخیره سازی مناسب فرآورده در انبارهای نفت کشور و تأمین بنزین نوروزی انجام شده است و از آغاز اسفند هم عملیات سرکشی از جایگاه های مناطق سی وهفت گانه شروع می شود. ویس کرمی اظهار داشت: مأموران و گروههای عملیاتی ما به جایگاه های عرضه سوخت مناطق عملیاتی و حوزه ستادی می روند و ضمن بررسی مسیرهای مختلف در کشور، نقصها و کاستی ها را بررسی، پیگیری و برطرف می کنند. وی اظهار نمود: امیدواریم برای تعطیلات نوروز که شروع عملیاتی آن روز ۲۵ اسفندماه است، آمادگی کامل داشته باشیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تکیه بر این که بازدید جایگاه های عرضه سوخت کشور طبق رویه سالهای گذشته انجام می شود، تاکید کرد: با عنایت به شرایط سخت کرونا در سالهای گذشته با محدودیت و ممنوعیت تردد روبرو بود، اما امیدواریم در نوروز ۱۴۰۱ گلگشت های نوروزی خویش را فعال نماییم. ویس کرمی خاطرنشان کرد: از آغاز اسفندماه برنامه ریزی برای اعزام اکیپ های عملیاتی و تیم های بازرسی به مناطق مختلف کشور را انجام می دهیم تا آمادگی کامل جایگاه ها را احراز کنند و با عنایت به افزایش تعداد سفرها، بتوانیم خدمات خوبی را در بحث سوخت رسانی در روزهای نوروز پیش رو عرضه نماییم. وی اظهار داشت: پیشبینی ما این است که نوروز سال جاری متفاوت با سالهای قبل است و اگر محدودیت های کرونایی نداشته باشیم، مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی پیش رو، روزانه بیشتر از ۱۰۰ میلیون لیتر باشد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره وضع عرضه سوخت هوایی در کشور اظهار داشت: تولید ما در داخل کشور، بیشتر از نیاز است. روزانه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع می شود که این رقم در روزهای نوروز با عنایت به افزایش تقاضا، بیشتر می شود و به میانگین روزانه تا ۵ میلیون لیتر هم افزایش می یابد.

منبع: