رئیس كل گمرك اعلام كرد؛ تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه

به گزارش زیپو کالا رییس کل گمرک اظهار داشت: تجارت ایران با همسایگانش از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا  به ارزش ۴۰میلیارد و ۹۳۲میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به زمان مشابه ۱۷درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از گمرک، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: تجارت کشور با همسایگان از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به زمان مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. علیرضا مقدسی درباب تجارت کشورمان با ۱۵ کشور همسایه توضیح داد: از کل تجارت ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تنی ایران، به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، ۸۱ میلیون و۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بین ایران و همسایگان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ تبادل شد که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت ده ماهه را به خود مختص کرده است. وی ادامه داد: از صادرات یکصد میلیون و ۴۲۵ هزار تنی کشور به ارزش ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلاری، ۶۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به زمان مشابه سال قبل هشت درصد در وزن و ۲۳ درصد در ارزش رشد داشته است. مقدسی درباب میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه اظهار داشت: عراق با خرید هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۱۸ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور اول خریدار کالاهای ایرانی در میان همسایگان هستند. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: عمان با خرید ۵۶۴ میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶ میلیون دلار، آذربایجان با ۴۳۸ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۲۵ میلیون دلار، قطر با ۱۱۷ میلیون دلار، بحرین با هفت میلیون دلار و عربستان با ۴۱ هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالاهای ایرانی در میان همسایگان ایران قرار دارند. رئیس کل گمرک ایران درباب میزان واردات کالا از همسایگان توضیح داد: از کل واردات ۱۰ ماهه کشور به میزان ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن و به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیون و۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده است که ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را به خود مختص کرده است که نسبت به زمان مشابه ۵۹ درصد در وزن و ۶۳ درصد در ارزش رشد داشته است. وی درباب میزان واردات از هر یک از کشورهای همسایه اظهار داشت: امارات با فروش ۱۳ میلیارد دلار کالا، ترکیه با چهار میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار، عراق با ۹۲۰ میلیون دلار و عمان با ۴۵۳ میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تامین نیازهای کشورمان بودند. این مقام مسئول اضافه کرد: پاکستان با ۲۰۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰ میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶ میلیون دلار، کویت با ۱۱ میلیون دلار، قطر با هفت میلیون دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار دلار به ترتیب در رتبه های بعدی تامین کالاهای مورد نیاز کشور در میان همسایگان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ قرار دارند. مقدسی در آخر اشاره کرد: سیاست قطعی دولت سیزدهم، تقویت همه جانبه روابط با کشورهای همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان در رویه های واردات، صادرات و ترانزیت در دستور کار همه سازمان ها و متولیان تجارت خارجی قرار دارد.

منبع: