مدیرعامل كشتیرانی عنوان كرد: احیای کریدور شمال – جنوب فرصتی طلایی برای کشتیرانی کشور

به گزارش زیپو کالا مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: استفاده مطلوب از بندر چابهار و احیاء کریدور شمال-جنوب از راه آن فرصتی طلایی برای کشتیرانی ایران است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدرس خیابانی مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در جمع مدیران ارشد گروه کشتیرانی با یادآوری این که بندر چابهار امروز بعنوان نقطه ای راهبردی در توسعه کشور مطرح است، اضافه کرد: بندر چابهار بعنوان فرصتی طلایی برای گروه کشتیرانی تلقی می شود و لازم است خطوط منظم به این بندر راه اندازی شود. وی ضمن اشاره به راهبرد ملی احیاء کریدور شمال- جنوب، مبحث توسعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر چابهار را رویکرد اصلی این گروه دانست و اظهار داشت: این اقدام بزرگ با همکاری شرکتهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی و کالا از مبدأ هند به بندر چابهار و در ادامه به روسیه و اروپا ترانزیت خواهد شد. مدرس خیابانی این مهم را از راه حمل و نقل ترکیبی و اتصال بندر چابهار به شبکه راه آهن اجرایی ارزیابی کرد و افزود: کالا از هند وارد بندر چابهار شده، از راه این بندر به بنادر شمالی کشور و سپس به بنادر روسیه در دریای خزر گسیل می شود، بعد از آن در دو مسیر به سمت مسکو و سن پترزبورگ در روسیه رسیده از آنجا هم به شمال اروپا حمل می شود. وی این مسیر حمل را از منظر اقتصادی در بلندمدت سودآور دانست و اضافه کرد: از منظر سیاسی و توسعه روابط کشور در سطح بین الملل هم این مسیر حمل و نقلی قادر به ایجاد تحولاتی مثبت است. مدرس خیابانی اجرای پروژه یاد شده را وظیفه ای ملی قلمداد و اشاره کرد: این کار بزرگ با همکاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانی ایران کاملاً قابلیت اجرایی دارد. مدیرعامل گروه کشتیرانی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب، اظهار داشت: توسعه بندر چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و نقطه تلاقی ترانزیت کالا، با نگاهی ملی در حال انجام می باشد، ازاین رو باید با باور به این مهم از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم چونکه حجم قابل توجهی از کالای ترانزیتی الان از راه کشورهای همسایه در این راه درحال عبور است که می تواند از داخل کشور و به وسیله گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. وی ادامه داد: خوشبختانه زمینه های سرمایه گذاری گروه کشتیرانی در بندر چابهار فراهم است از آن جمله این گروه می تواند در بخش های حمل و نقل کانتینری، ایجاد دفاتر نمایندگی در نقاط تلاقی ترانزیتی شرق کشور، بدل شدن به اپراتور اول بندر شهید بهشتی، راهبری بارانداز و سوله های سرپوشیده، سوخت رسانی، ساخت سیلوی غلات، تعمیرات کشتی، حمل و نقل ترکیبی، شناور های رو-رو و… فعالیت نماید.

منبع: